Menu Zavřeno

2022 Grantový program „SPOLUbydlíme“

2021

V rámci tohoto grantového programu společnost VAFO poskytuje vlastní finanční prostředky na vybrané veřejně prospěšné účely. Společnost VAFO poskytla Centru pro rodinu Rudňáček grant ve výši 100 000 korun českých („grant“), a to na realizaci projektu Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček v roce 2021.

V rámci projektu nabízíme tyto aktivity: 

Herny s programem (sociální kontakty v přirozeném společenství vrstevníků) 

– Klubíček pro děti od 2 – 4 let bez přítomnosti rodičů,
– Montessori pracovnička pro nejmenší s rodiči 2-5 let, 
– Kvíteček – Waldorfský klub děti s rodiči 0-4roky, 
– Knihovna – naše centrum nabízí knihovnu s odbornou,
– Komunitní setkávání – svévolně vytvořené skupiny
– Setkávání seniorů, 
– Mezigenerační setkávání – dopolední setkávání seniorů s dětmi nad společnou aktivitou(zapojeny budou děti z Dětské skupiny fungující v našem centru)