Menu Zavřeno

Sociálně – právní poradna

Pomoc s řešením různých problémových situací a poskytnutí podpory.

Okruhy poradny:

• Poskytování základního poradenství v sociální a rodinné oblasti.
• Možnost pomoci s vyplněním formulářů, při sepisování žádostí, dohod a návrhů k soudu (týkající se opatrovnického řízení).

• Nakontaktování na nestátní a státní odborné organizace.

• Jiná témata po předchozí dohodě možná. Konzultace probíhají individuálně v délce 45 minut v termínu dle e-mailové domluvy. Cena: 100,- Kč   (v případě tíživé životní situace lze poplatek snížit nebo zcela odpustit)Veškeré aktivity budou probíhat v souladu s aktuálními vládními opatřeními. 

Kontakt:

Mgr. Kateřina Votavová
e-mail: ketrin.p@seznam.cz