Menu Zavřeno

2022 Středočeský kraj

2022 – Humanitní fond – Podpora sociálních aktivit 

V rámci projektu byly podporované aktivity zaměřené pro cílovou skupinu rodin s dětmi v Rudné a okolí, zaměřené na rozvoj schopností dětí, vznik nových sociálních kontaktů, zvyšování rodičovských kompetencí. Těmito projekty se snažíme naplnit potřeby a zájem občanů, přispívat k rozvoji občanské sounáležitosti, napomáhat matkám při návratu do zaměstnání. Dětem tak usnadnit nacházet nové sociální kontakty v přirozeném společenství vrstevníků.
V rámci projektu byly podpořeny tyto služby: Dětské kluby, Herna pro děti + herna s programem, Knihovna s odbornou literaturou, Komunitní setkávání seniorů, mezigenerační setkávání, setkávání rodin, maminek, žen, Odborné individuální a skupinové setkávání, besedy  a Veřejné akce.
V rámci projektu nám byla poskytnuta dotace ve výši 200 000,- Kč (kancelářské potřeby-materiál pro práci s dětmi, vybavení – hračky, hry, didaktické pomůcky, knihy. Energie, pronájem prostor, mzdy, ekonomické služby, telefonické služby).

2021 – Fond sportu a volného času – Podpora sportovních a volnočasových aktivit

V rámci projektu, byli podporované aktivity zaměřené pro cílovou skupinu rodinám s dětmi v Rudné a okolí, předmětem projektu je úhrada nákladů spojených se sportovními a volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Dětem tak usnadnit nacházet nové sociální kontakty v přirozeném společenství vrstevníků.
V rámci projektu byli podpořeny tyto služby: Pohybové aktivity – Cvičení dětí v různých věkových skupinách. Taneční aktivity – Moderní tanec a Balet, Taneční hrátky. Výtvarné a tvořivé aktivity – Tvoření s pohádkou, Keramika, Šikulka, Kuchtíček. Hudební aktivity – Flétna.
V rámci projektu nám byla poskytnuta dotace ve výši 200 000,- Kč (kancelářské potřeby- výtvarný materiál pro práci s dětmi, vybavení – pomůcky, sportovní vybavení, odborná literatura, energie, pronájem prostor, mzdy lektorů).

Zobrazit dřívější podporu