Menu Zavřeno

Rudňáček aktivně připravuje pravidelné aktivity pro rodiny s dětmi, pořádá veřejné akce a poslední 3 roky se zaměřuje i na programy pro seniory. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli a od ledna 2024 připravujeme ve spolupráci s nadačním fondem Ninin sen a pod finanční záštitou města Rudná pravidelné programy pro dříve narozené obyvatele Rudné.

Od roku 2024 jsme otevřeli „Klub SENIOŘI SPOLU“ a spustili projekt „Sousedská sounáležitost seniorům“ za finanční podpory Nadace EP Corporate Group – Projekt Spolu je nám lépe (mezigenerační solidarita a snížení sociální izolace osamělých seniorů ve věku 65+).

V rámci projektu Spolu je nám lépe – zvýšení kvality života seniorů byla poskytnuta dotace od Nadace EP Corporate Group částka 461.000,- Kč 

Spolupracujeme také s Nadačním fondem Ninin Sen. Přináší inspiraci z Dánska a působí jako most mezi těmito dvěma zeměmi na poli péče o seniory. Jednou z velkou inspirací jsou pro činnost nadačního fondu dánská centra aktivit, která podporují dobrovolnictví a rozvoj místních seniorských komunit. Nadační fond se tyto myšlenky snaží přinést do českého kontextu a pomáhat je implementovat.