Menu Zavřeno

2023 – Humanitní fond – Podpora sociálních aktivit 

V rámci projektu byly podporované aktivity zaměřené pro cílovou skupinu rodin s dětmi v Rudné a okolí, zaměřené na rozvoj schopností dětí, vznik nových sociálních kontaktů, zvyšování rodičovských kompetencí. Těmito projekty se snažíme naplnit potřeby a zájem občanů, přispívat k rozvoji občanské sounáležitosti, napomáhat matkám při návratu do zaměstnání. Dětem tak usnadnit nacházet nové sociální kontakty v přirozeném společenství vrstevníků.
V rámci projektu byly podpořeny tyto služby: Dětské kluby, Herna pro děti + herna s programem, Knihovna s odbornou literaturou, Komunitní setkávání seniorů, mezigenerační setkávání, setkávání rodin, maminek, žen, Odborné individuální a skupinové setkávání, besedy  a Veřejné akce.
V rámci projektu nám byla poskytnuta dotace ve výši 150 000,- Kč (kancelářské potřeby-materiál pro práci s dětmi, vybavení – hračky, hry, didaktické pomůcky, knihy, pronájem prostor, mzdy).