Menu Zavřeno

Historie centra

Vznik MC Rudňáček se datuje 1. 8. 2007. První své návštěvníky jsme přivítali v září 2007 v prostorách školní družiny ZŠ Rudná. Začátky byly skromné, ale plné nadšení. Na kongresu mateřských center byla MC Rudňáček udělena cena Společnost přátelská rodině.

Rok 2008 byl rokem velkých změn. Díky nedostatečné kapacitě ZŠ jsme byli nuceni buď omezit své služby, nebo změnit provozovnu. Stále se zvyšující návštěvnost MC nás přesvědčila, že omezit otevírací dobu by byl krok zpět, a tak jsme si ve druhém pololetí pronajali prostory v podkroví LTC Rudná. Chvíli trvalo, než jsme vše vybavili a vyzdobili, ale od listopadu jsme mohli přivítat první návštěvníky v novém.
Nové prostory nám umožnily i rozšířit program. Zavedli jsme odpolední aktivity pro rodiče s dětmi i víkendové akce určené především pro rodiče. S velkým zájmem se setkalo i rozšíření tzv. předškoličky na každý všední den dopoledne. Cvičení v té době probíhalo v pronájmu telocvičny v Relax sportu.

V prosinci 2009 byla dokončena rekonstrukce Spolkového domu a my dostali do pronájmu celé první patro! Už při stavebních pracích se myslelo na malé děti.

O letních prázninách 2010 jsme prvně zorganizovali příměstský tábor pro děti ve věku 3 – 10 let.
Od září 2010 probíhá cvičení ve Wellness sport centru Zuzana.

V roce 2011 se Mateřské centrum Rudňáček přejmenovalo na Centrum pro rodinu Rudňáček.

V roce 2012 postupně nastává přirozená „generační“ obměna maminek, zakládající členky se postupně vrací do pracovního procesu, a vyvstává tak potřeba nových aktivních spolupracovníků.
V roce 2013 jsme otevřeli Dětský klub neboli Klubík – určený pro děti od 2 let. Ve stejném roce v létě kromě příměstských táborů proběhl i první ročník Příměstského hudebního tábora.

V roce 2014 jsme se pořádali první ročník Rudňáčkovského plesu a v dubnu 2014 jsme zahájili provoz registrované Dětské skupiny Krteček.

V roce 2017 začínáme využívat nové prostory Klub Rudňáček, Masarykova 919, Rudná pro děti od 2 let.

Od roku 2018 obnovujeme tradice v Rudné – městem se prošel masopustní průvod.

Rok 2020 je nejen pro nás velkou zkouškou, kterou nám Covid připravil. Na několik měsíců utichlo téměř vše. Operativně jsme se snažili přizpůsobit stále se měnící situaci a část chodu centra vč. kurzů na online.

Přes všechno, co se děje, na podzim 2021 otevíráme nový Dětský klub – Zbuzánek za podpory obce Zbuzany. Přes školní rok naplníme jeho kapacitu na maximum.

Ani rok 2022 nepřináší vytoužený klid. Pro uprchlíky na jaře spontánně za podpory obce Rudná otevíráme adaptační skupinu výhradně pro děti z Ukrajiny, kterým podáváme pomocnou ruku. Na podzim otevíráme další Klub – Sluníčko. Tentokrát pro děti od 3 let věku.

Nabídku CPR Rudňáček se stále snažíme rozšiřovat, nabízíme aktivity pro děti i dospělé. Každoročně pořádáme několik jednorázových akcí pro veřejnost.


Více se můžete dočíst v našich výročních zprávách.