Menu Zavřeno

Společnost přátelská rodině

Dne 5. 11. se konala v prostorách galerie Gate v Husově ulici na Praze 1 konference na téma Efektivní prorodinná politika a komunitní plánování v kontextu rovných příležitostí, konaná pod záštitou hejtmana Středočeského kraje.
Na konferenci byly vyhlášeny výsledky soutěže Společnost přátelská rodině a zároveň došlo ke slavnostnímu předání certifikátů Společnost přátelská rodině středočeským mateřským a volnočasovým centrum.
Jedním z držitelů certifikátu se stalo i naše centrum.

5.11 2013 jsem se zúčastnila konference „Efektivní prorodinná politika v kontextu rovných příležitostí“. Tento den vyvrcholil projekt Společnost přátelská rodině ve Středočeském kraji. V průběhu roku se firmy vzdělávaly při workshopech pro zaměstnavatele, ucházely se o ocenění Společnost přátelská rodině – vyplňovaly dotazníky mapující rodině přátelské aktivity v několika oblastech, projekt byl jako příklad dobré praxe prezentován při Open Days v Bruselu.
Účastníci z řad mateřských a rodinných center, firem i veřejnosti, při konferenci diskutovali o otázkách tvorby koncepce rodinné politiky ve Středočeském kraji, o možné spolupráci s krajem i dalšími subjekty i o možnostech slaďování práce a rodiny. V průběhu dne zazněly příklady dobré praxe v oblasti tvorby koncepce rodinné politiky v Jihomoravském kraji, Centrum pro komunitní práci představilo možnosti a úskalí komunitního plánování, z mateřských a rodinných center zazněly příklady projektů týkajících se rovných příležitostí a slaďování práce a rodiny. Pro srovnání byla představena i zahraniční zkušenost slaďování práce i rodiny získaná během návštěvy mateřských center ve Švýcarsku.
V odpoledních hodinách pak došlo k samotnému vyhlášení výsledků soutěže.
Na závěr konference byly slavnostně předány certifikáty zástupkyním 21 Středočeských mateřských center, které jsou členy Sítě mateřských center – ta garantuje naplňování cílů odpovídajících společnosti přátelské rodině jak službami, tak i z pohledu zaměstnavatelů. I CPR Rudňáček zde získalo svůj Certifikát.
Děkujeme všem za podporu a budeme se nadále snažit a nabízet naše služby rodinám z Rudné a okolí.
Jaroslava Průchová, Koordinátorka CPR Rudňáček