Menu Zavřeno

Ministerstvo práce a sociálních věcí – MPSV

Dotace nestátním neziskovým subjektům na podporu rodiny v dotačním programu Rodina a ochrana práv dětí

2022 – projekt – Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček
Oblast preventivní aktivity na podporu rodiny – projekt směřuje k předcházení negativních jevů v rodině, zvládnutí řešit obtížné situace v rodině, tím nabízet především zvyšování rodičovských kompetencí formou přednášek, besed, kurzů pod vedením psychologa, porodní asistentkou, záchranářem… Dále možnosti individuálních konzultací s odborníkem v místě bydliště.
V rámci projektu bude poskytnuta dotace ve výši 93 150,- Kč (finanční dotace bude využita na materiálové a mzdové náklady).

2021 – projekt – Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček
Oblast preventivní aktivity na podporu rodiny – projekt směřuje k předcházení negativních jevů v rodině, zvládnutí řešit obtížné situace v rodině, tím nabízet především zvyšování rodičovských kompetencí formou přednášek, besed, kurzů pod vedením psychologa, porodní asistentkou, záchranářem.. Dále možnosti individuálních konzultací s odborníkem v místě bydliště.
V rámci projektu bude poskytnuta dotace ve výši 105 300,- Kč (materiálové + nemateriálové náklady, ekonomické služby a především mzdové náklady odborníků).

2020 – projekt – Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček
Oblast preventivní aktivity na podporu rodiny – projekt směřuje k předcházení negativních jevů v rodině, zvládnutí řešit obtížné situace v rodině, tím nabízet především zvyšování rodičovských kompetencí formou přednášek, besed, kurzů pod vedením psychologa, logopeda, porodní asistentkou, záchranářem.. Dále možnosti individuálních konzultací s odborníkem v místě bydliště.
V rámci projektu bude poskytnuta dotace ve výši 90 402,- Kč (materiálové + nemateriálové náklady, ekonomické služby a především mzdové náklady odborníků).

Zobrazit dřívější podporu